Mēs esam pateicīgi par atbalstu

SIA Media Pasts

SIA Ultra Express

Nākotnes fonds ir sabiedriskā labuma organizācija kopš 2013. gada.

Līdz šim fonda pastāvēšanu ir nodrošinājuši dibinātāju ziedojumi. 

Mēs būtu pateicīgi katram, kurš rastu iespēju sniegt finansiālu atbalstu. Tas palīdzētu nodrošināt fonda izvīrzīto mērķu ātrāku sasniegšanu.

 

Mūsu rekvizīti:

Nodibinājums „Nākotnes fonds”

Reģistrācijas nr. 40008163363

Adrese: Siguldas prospekts 40, Rīga, LV – 1014

Konts (EUR): LV13PARX0020174330001

Multivalūtu konts (GBD, AUD, USD, SEK, NOK):

LV13PARX0020174330002

AS “Citadeles banka”

SWIFT kods: PARXLV22

INFO:

E-pasts: nakotnesfonds@gmail.com

Zvanīt:

+ 371 29365708

nakotnesfonds@gmail.com

Dizains:

Nākotnes fonds