ZIEDOJUMI

 

Gan uzņēmumiem, gan privātpersonām ir iespēja atbalstīt Nākotnes fonda aktivitātes finansiāli vai ziedojot mantas.

Fonds no ziedojumiem neietur nekādu komisijas vai starpniecības maksu. Visa ziedotā nauda 100% apmērā nonāk tam paredzētajam mērķim.

Arī Fonda administratīvās izmaksas netiek segtas no ziedojumiem, ja vien to ziedotājs to nav norādījis ziedojuma mērķī.

Ziedotājam ir tiesības saņemt atskaiti par ziedojuma izlietojumu.

2013. gadā fondam ir piešķirts Sabiedriskā labuma statuss. Tas nozīmē, ka ziedotāji var saņemt ienākuma nodokļa atlaides.

Nodibinājums ”Nākotnes fonds”

Reģ. Nr. 40008163363

Siguldas prospekts 40, Rīga, LV – 1014

Danske Banka

Norēķinu konts: LV27 MARA 2041 0000 3129 2

SWIFT kods: MARALV22

Zvanīt:

+ 371 29365708

nakotnesfonds@gmail.com

Dizains:

Nākotnes fonds