Nākotnes fonds ir bezpeļņas nevalstiska organizācija, kurai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss kopš 2013. gada

Tā tika dibināta 2010. gadā un sākotnējā darbība bija vērsta informēt sabiedrību un valdību par demogrāfisko situāciju Latvijā un tās attīstības perspektīvi. 

Esam izmantojuši visas pieejamās iespējas – presi, televīziju, radio, tikšanās un konferences, saziņu internetā, lai atkal un atkal vērstu uzmanību, ka kavēties ar  risinājumiem nedrīkst.

Šie centieni ir devuši rezultātus.

Taču tikai kopā mēs varam ietekmēt valdības lēmumus, kas ir būtiski tautas izdzīvošanai.

dibinātāji

Ilmārs Mežs

Inese Krūmiņa

Laura Bulmane

Egīls Krutovs

Oskars Puriņš

Mārtiņš Vanags

Andris Ambrazēvičs

Atis Miķelsons

padome

valde

Ilmārs Mežs

Otto Ozols

Vilis Vītols

Oskars Puriņš

Linda Broka-Freimane