Demogrāfija līdzās aizsardzībai ir katras attīstītās valsts stratēģiskā prioritātē.

Demogrāfijas ir eksistenciālas tautas nākotnes, kā arī valsts ekonomiskās un politiskās stabilitātes jautājums.

Latvijā šobrīd ir tikai iezīmējušās pirmās stabilitātes pazīmēs.

Tomēr vidējais bērnu skaits Latvijas ģimenēs - 1,7 atpaliek no aizvietošanas līmeņa 2,2 - 2,4.

Mirstības - dzimstības bilance joprojām katru gadu ir par vairākiem tūkstošiem negatīva. 25 gadus ilgusī zemā dzimstība un masveidīgā ekonomiskā emigrācija ir pamatīgi iedragājusi sabiedrības  vecuma struktūru - jauno, nākošo nodokļu maksātāju paaudze ir kritiski mazāka par nākošo pensionāru skaitu.

Nākotnes fonda uzdevums ir uzrunāt un veicināt sadarbību trīs viss svarīgākajos līmeņos: katru Latvijas patriotu, atbildīgu politisko un tālredzīgu uzņēmējdarbības vidi. Tikai apzinoties problēmas dziļumu, efektīvi sadarbojoties visos trīs pamata līmeņos mēs varam būt pārliecināti par Latvijas nākotni.

Nākotne sākas ar trešo.

Zvanīt:

+ 371 29365708

nakotnesfonds@gmail.com

Dizains:

Nākotnes fonds