Neatkarīgi no tā, vai esam veci vai jauni, precēti vai neprecēti, mums katram ir iespēja dažādos veidos pielikt roku savas tautas nākotnes nodrošināšanā.

Pirmkārt, mums visiem ir jāvienojas, ka mēs gribam bērnus! Mūsu sabiedrībai ir jāapzinās, ka tikai tā ir nodrošināma Latvijas nākotne.

Otrkārt, šī doma ir jāpauž. Visur, vienmēr! To mēs teiksim savām "otrajām pusītēm", radiem, draugiem un valstsvīriem. Katram, kurš jautās vai nejautās mūsu viedokli. Visi sabiedrības slāņi ir jāinformē par šo jautājumu. Ja Jūs lasāt šīs rindas, un Jūs satrauc mūsu tautas nākotne, lūdzu runājiet par to ar saviem ģimenes locekļiem, ar draugiem, ar darba kolēģiem. Vediniet visus par šo jautājumu kaut uz brīdi pakavēties domās vai sarunā. 

Treškārt, atbalstiet ģimenes, kurās ir bērni vai kuras plāno bērnus. Lai tie būtu Jūsu radinieki un draugi, attāli paziņas vai svešinieki satikti uz ielas. Zinot, ka tieši bērni ir garants mūsu nākotnei, atbalstiet šīs ģimenes. Sākot ar uzmundrinošiem vārdiem svešiniekiem un beidzot ar bērnu pieskatīšanu un atbalstu grūtā brīdī saviem tuvākajiem.

Ceturtkārt, meklēsim un atbalstīsim valstsvīrus, kuri domā par tautas nākotni. Mums kā sabiedrībai ir jāprasa tāda politika un likumdošana, kura nodrošinātu latviešu tautas pastāvēšanu ilgtermiņā, nevis tikai līdz nākamajām Saeimas vēlēšanām. Demogrāfiskās situācijas uzlabošanai būs vajadzīgas valsts un sabiedrības kopējas pūles.

Piektkārt, Nākotnes Fonds aicina visus Latvijas valsts idejai lojālos uzņēmējus, uzņēmumu vadītājus visos iespējamos veidos savu iespēju robežās īpaši atbalstīt tās latviešu ģimenes, kurās aug 3 un vairāk bērnu. Tas ir katra spēkos dot savu artavu to savu tautiešu atbalstīšanā, kuri ar savu mīlestību pret bērniem rūpējas arī par mūsu tautas izdzīvošanu. Atbalstiet savējos!

Zvanīt:

+ 371 29365708

nakotnesfonds@gmail.com

Dizains:

Nākotnes fonds