IGAUNIJAS VALSTS ATBALSTS ĢIMENĒM

Latvijas un Igaunijas demogrāfiskā atbalsta salīdzinājums 2015. gads

Igaunijas jaunā valdība nupat paziņoja, ka valsts ģimenes pabalsts tiks pacelts no 45 uz 60 EUR par pirmo un otro bērnu (Latvijā tas ir 11,38 EUR par pirmo un 22,76 EUR par otro bērnu). Bet daudzbērnu ģimenēm, papildus esošam 100 EUR pabalstam par trešo un nākamiem bērniem (Latvijā 34,14 EUR) Igaunijas valdība apņēmās sniegt papildus palīdzību 200 EUR apjomā ik mēnesi.

Latvijas un Igaunijas demogrāfiskā atbalsta salīdzinājums 2016. gads

Zvanīt:

+ 371 29365708

nakotnesfonds@gmail.com

Dizains:

Nākotnes fonds