1. Reemigrācijas plāna ietvaros ir jāpaplašina Mājokļu iegādes atbalsta programma.

 

2.Nepieciešams izveidot vienas pieturas aģentūru, kur emigrācijā esošie cilvēki varētu vērsties pēc palīdzības.

3. Neapliekamais minimums par apgādībā esošajiem bērniem būtu jāpalielina līdz tādam pašam apjomam, kāds tas ir pensionāriem (jāceļ no 165 eiro līdz 235 eiro), tad vienlaikus varētu atteikties no dārgās un neefektīvās prakses nodokļu atlaidēm par izglītības un ārstēšanās izdevumiem.

4. Ļoti nozīmīga loma demogrāfijas problēmu risināšanā  ir bērnudārza pieejamībai, reālai bezmaksas izglītībai, pieejamai veselības aizsardzībai un ēdināšanai mācību iestādēs.

5. Jāveic mērķtiecīgas reformas, ņemot vērā Igaunijas un citu ES valstu pieredzi demogrāfijas problēmu risināšanā.

Zvanīt:

+ 371 29365708

nakotnesfonds@gmail.com

Dizains:

Nākotnes fonds