1. Jānodrošina jaunajām ģimenēm iespēja vieglāk iegādāties savu mājokli.

 

2. Ieviest "solidaritātes  nodevu ", kura tikai pavisam nedaudz samazina nodokļu maksājumus, kas jāmaksā darba devējiem, kuri nodarbina vecākus ar bērniem.

3. Jāmeklē papildus risinājumi pensiju problēmai sievietēm ar bērniem, lai mazinātu sociālo nevienlīdzību pensiju jautājumā, piemēram, palielinātas valsts iemaksas šodienas jauno māmiņu pensiju kapitālā vai īpaša pensiju kapitāla indeksēšana, piemēram, par katru bērnu palielinot to par 5-10%.

4. Diferencēt neapliekamo minimumu un atvieglojumus par apgādājamajiem, balstoties uz minimālo ienākumu līmeni un vidējo atalgojumu valstī, lai nodokļu politika būtu precīzāk mērķēta un atbalstītu nabadzības riskam vairāk pakļautās iedzīvotāju grupas.

5. Iespējams, ka neapliekamo minimumu vajag atcelt visiem, bet tā vietā paturēt un palielināt atvieglojumus par bērniem. Ierēdņiem jāizmodelē labojumu ietekme uz visām iedzīvotāju grupām. 

6. Bezmaksas pusdienas visu klašu skolēniem.

7. Jādomā, kā stimulēt dzemdēt jaunas sievietes, kas nozīmē iespēju radīšanu turpināt studijas, karjeru, nodrošināt bērnu pieskatīšanu ( vecvecāku iesaistīšana aukļu programmā, bērnudārzu pieejamība), palīdzēt ar mājokli utt.

8. Neapliekamo minimumu par apgādībā esošiem bērniem palielināt līdz tādam pašam apjomam, kāds tas ir pensionāriem (no 165 EUR līdz 235 EUR).

9. Ņemot vērā Igaunijas pieredzi, Latvija varētu apsvērt arī agrākas pensionēšanās un pensiju uzkrājuma indeksēšanas iespējas ģimenēm ar bērniem.

10. Jāveic mērķtiecīgas reformas, ņemot vērā Igaunijas un citu ES valstu pieredzi demogrāfijas problēmu risināšanā.

11. Jādomā par nabadzības mazināšanu ģimenēs, kurās bērnu audzina tikai viens no vecākiem.

12. Ģimeņu atbalstam Latvijā vajadzētu atvēlēt vismaz 2% , bet labāk 4%  no IKP.

13.  Atbalsts tā sauktā solidaritātes nodokļa ieviešanai bagātajiem pilsoņiem.

Zvanīt:

+ 371 29365708

nakotnesfonds@gmail.com

Dizains:

Nākotnes fonds