1. Ģimeņu atbalstam Latvijā vajadzētu atvēlēt vismaz 2% , bet labāk 4%  no IKP.

 

2. Emigrācijas novēršanai jārada jaunas darba vietas un jāceļ algas, jāsakārto bērnudārzu pieejamība un citi pakalpojumi.

3.  Satversmes preambulā nepieciešams papildinājums, kas uzsver ģimeniskās vērtības, demogrāfiju un vārdu "bērns". 

4. Ja abortos bojā gājušajiem bērniem ļautu piedzimt, tad demogrāfiskā krīze būtu jau daļēji atrisināta.

5. Rosināt valsts apbalvojumu piešķiršanu daudzbērnu māmiņām. 

6.  Ierobežot sveštautiešu ievešanu ar uzturēšanās atļauju dalīšanu par grašiem. 

7. Jāveic pareizas un mērķtiecīgas reformas, ņemot vērā Igaunijas un citu ES valstu pieredzi demogrāfijas problēmu risināšanā.

8. Likvidēt korelāciju starp nabadzību un daudzbērnu ģimenēm Latvijā  ne vien ieviešot  dažādus pabalstu , bet galvenokārt ar dažādām nodokļu atlaidēm un likumdošanas iniciatīvām, samazinot vairākbērnu ģimeņu izdevumus. Piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, daļēja kredīta dzēšana pēc bērna piedzimšanas un citi.

Zvanīt:

+ 371 29365708

nakotnesfonds@gmail.com

Dizains:

Nākotnes fonds