1.  Nepieciešams apmaksāt mākslīgās apaugļošanas procedūras un valsts atbalsts neauglīgo ģimeņu ārstēšanai.

2. Budžetā jāpiešķir papildus līdzekļi jaunajām ģimenēm tādā apjomā, lai tajās dzimtu vidēji vismaz divi bērni. Tas ir jādara tagad, īpaši tuvākos piecos gados, kamēr mums ir visvairāk divdesmitgadnieku.

3. Jāveic pareizas un mērķtiecīgas reformas, ņemot vērā Igaunijas un citu ES valstu pieredzi demogrāfijas problēmu risināšanā.

4. Lielu ģimeņu prestiža celšana sabiedrības acīs, pagodinājumi, arī ordeņi daudzu bērnu vecākiem.

5. Garantēta vieta valsts universitāšu budžeta grupās bērniem, kas nāk no trīs vai vairāk bērnu ģimenēm.

6. Balsstiesības vecākiem viņu nepilngadīgo bērnu vietā.

7. Par katru bērnu  - pensionēšanās vecuma samazināšana sievietei.

Zvanīt:

+ 371 29365708

nakotnesfonds@gmail.com

Dizains:

Nākotnes fonds